"When the Best is Good Enough.."

Spoločnosť CPM Associates sa špecializuje na poskytovanie finančného a investičného plánovania, finančného auditu, riadenie investičného portfólia, individuálnu správu aktív a realitnej činnosti. Spoločnosť pomocou medzinárodných investičných konferencií, pravidelných seminárov a školení vzdeláva odborníkov, ale aj širokú verejnosť, v oblasti investícií, finančného plánovania a obchodovania na burze, a tým prispieva k zvyšovaniu finančného povedomia obyvateľstva. Spoločnosť tvoria tri divízie: Osobné financie - finančný audit a tvorba finančných plánov pre FO Reality - kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností Investovanie - individuálna správa aktív